خدمات مشاور محیط زیست

سنجش آلاینده ها

(EIA) ارزیابی اثرات محیط زیست

مدیریت پسماند

تصویربرداری هوایی

ژئوماتیک و فتوگرامتری

GIS سیستم های مدیریت

تهیه ابر نقاط متراکم

درباره ما

 شرکت مهندسی مشاوره پایش و توسعه دانش رصددر سال ۱۳۹۴ با هدف فعالیت در حوزه های محیط زیست و منابع طبیعی، فناوری اطلاعات مکانی و تصویربرداری هوایی توسط جمعی از متخصصین امر تاسیس و راه اندازی گردید.

سابقه فعالیت شرکت به صورت غیر رسمی در حوزه های مدنظر از سال ۱۳۹۰ بوده و امروز با ۷ سال سابقه و انجام پروژه های مختلف، افتخار دارد تمام تلاش خود را در جهت تحقق اهداف ذیل به کار گیرد:

  • بهبود شاخص های محیط زیستی
  • ارتقاء پایش های محیطی،
  • وارد سازی تحلیل های مکانی در مدیریت زیست محیطی
  • توسعه کاربرد پرنده های بدون سرنشین در حوزه های مختلف
  • مشاور امین اداره کل حفاظت محیط زیست

برخی از خدمات ما

  • ارزیابی اثرات محیط زیست(EIA)
  • سنجش آلاینده ها
  • مدیریت پسماند
  • تصویر برداری هوایی
  • سیستم های مدیریت GIS

برخی از مشتریان ما

شرکت پایش و توسعه دانش رصد