عنوان طرح سال اجرا
ارزیابی و مدیریت ریسک زیست محیطی در کارخانه استحصال طلا ۱۳۹۲
مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه طلا ۱۳۹۲
مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه ۱۳۹۳
مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه ۱۳۹۲
طرح توجیه محیط زیستی استقرار کارخانه تولید شیشه ۱۳۹۳
طرح توجیه محیط زیستی توسعه گردشگری ۱۳۹۲
طرح استقرار سیستم اطلاعات جغرافیایی در سازمان آب و فاضلاب جنوبغرب ۱۳۹۳
مطالعات ارزیابی توان اکولوژیک جنوبغرب تهران ۱۳۹۴
ارزیابی زیست محیطی اثرات احداث بزرگراه  ۱۳۹۵
طرح منظومه پایدار روستایی ۱۳۹۶
طرح منظومه پایدار روستایی ۱۳۹۶
تدوین برنامه توسعه اقتصادی  و اشتغال زایی روستایی ۱۳۹۶-۹۷
تدوین نقشه راه و سند راهبردی بخش آب شرب و صنعتی، شبکه فاضلاب، برق و انرژی­های نو منطقه پارس جنوبی ۱۳۹۳
گزارش توجیهی محیط زیستیکارخانه  تصفیه دوم روغن ۱۳۹۴
گزارش توجیهی محیط زیستیپروژه احداث بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کرج ۱۳۹۷