عنوان پروژه های هلی شات(تصویربرداری هوایی) سال اجرا
 منطقه شکار ممنوع طالقان ۱۳۹۴-۹۶
 مرکز دفن زباله حلقه دره ۱۳۹۵
کلیپ کرج ۱۳۹۵
رودخانه چالوس ۱۳۹۴
پایش و کشف دستگاه های حفاری ۱۳۹۴-۹۶
کلیپ مجسمه جانباز عظمیه ۱۳۹۵
راهپیمایی روز قدس ۱۳۹۶
باغ لاله های کرج ۱۳۹۵-۹۶
میدان اسبی کرج ۱۳۹۶
سرشماری حیات وحش منطقه دیزین ۱۳۹۵
مدلسازی گسترش آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان ۱۳۹۶-۹۷